Tag: in decal

Decal chuyển nhiệt sức hút của thị trường in ấn

Sự ra đời của decal chuyển nhiệt hiện nay đã làm cho ngành in ấn phát triển mạnh hơn bao giờ hết. In decal chuyển nhiệt khá phổ biến được ứng dụng hàng ngày trên nhiều sản phẩm. Các sản phẩm in decal chuyển nhiệt có ưu điểm là tạo ra sản phẩm in sắc