Tag: Học bổng IDEAS

Học bổng IDEAS năm 2013 – 2014

Học bổng IDEAS năm 2013-2014 sẽ mở rộng thêm cho khóa học thạc sỹ trong các ngành học kỹ thuật như dược, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin tại các trường đại học của Ireland. Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong năm 2013 – 2014, số lượng